Sản phẩm phụ của ống giấy

Sản phẩm phụ của ống giấy

Mã sản phẩm: 0029

Nhóm: Vật liệu, thiết bị

Lượt xem: 2371
Thông tin sản phẩm


CÔNG TY CỔ PHẦN ỐNG GIẤY AN THỊNH

Trụ sở chính: KCN Vũ Di, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (0211) 655.68.22     -      Hotline: 0982.784.222

Email: onggiayanthinh@gmail.com


Tham khảo sản phẩm khác: